Chcete pracovať s ľuďmi? Viete ich motivovať a byť im dobrým radcom?
Vyhovuje Vám flexibilná pracovná doba?


Pracujte v Expreske

Pošlite nám životopis a my Vás budeme kontaktovať.
 

Prosíme zaškrtnout.
V súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so zaradením poskytnutých údajov do databázy, ich spracovaním a prípadným poskytnutím tretej osobe.